Samenwerking en open communicatie met betrekking tot risico's zijn de basisvereisten voor een risico en kansen bewuste organisatie. 

Een risico kan worden omschreven als de kans op gevaar of verlies. Een kans (opportunity) kan op eenzelfde manier worden omschreven, maar dan met een positieve uitkomst. Het is zonde om onnodige negatieve effecten (faalkosten, letsel, schade) op te laten treden eveneens is het zonde om de positieve effecten (bijvangst) niet te verzilveren. TOP weet door middel van een effectieve risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) een bijpassende risicomanagement op te stellen. Risico’s worden weggewerkt en kansen worden benut!
Risico
Onze aanpak bij risicomanagement is alsvolgt: gezamenlijk kijken we met u naar uw hoofdproces (bijvoorbeeld sales, projectmanagement, etc.). Daarin kunnen we bijvoorbeeld essentiële sub-processen meenemen als Engineering en Supply Chain Management. In een aantal sessies gaan we brainstormen en stellen we steeds de vragen:
- Welke onzekerheden kennen we;
- Welk negatief of positief effect heeft dit op: veiligheid, kwaliteit, gezondheid, milieu en budget & planning

Een maatregel kunnen we vaak wel uitdrukken in kosten, maar bent u in staat om aan uw directie uit te leggen dat deze kosten minder zijn dan de eventuele kosten van negatieve effecten? In onze methodiek is de bekende Monte Carlo analyse verwerkt. Hierdoor kunnen we het (positieve of negatieve) effect uitdrukken in euro's en dit afzetten tegen de investering of kosten van de maatregel. Op deze manier is het gemakkelijk te begrijpen voor u en uw leidinggevende. Wilt u graag een Monte Carlo analyse aanvragen en uw risico’s en kansen uitdrukken in kosten? Is uw organisatie nog niet zover in het risicomanagement, dan is wellicht een Workshop Krokodillenjacht iets voor u: uw medewerker wordt een spiegel voorgehouden en onderzoekt waar de (veiligheids-)risico’s verstopt zitten.
Opportunity
TOP wilt u ondersteunen bij het bereiken van een risico- en kansen bewuste organisatie. Een organisatie die bekend is met zijn onzekere factoren, hiervoor passende maatregelen heeft ingevoerd en deze breed gecommuniceerd en geaccepteerd heeft. Wij helpen u met het implementeren van een effectief risico- en kansen management. Dit proces zorgt voor het minimaliseren van risico's en het optimaliseren van kansen.