Heeft u goede managementsystemen, dan is het halve werk al gedaan!
Het ontwikkelen en invoeren van het juiste managementsysteem is een strategische beslissing die vanuit directie of management team (MT) genomen zal worden. Het moet namelijk een directe toevoeging zijn op het beleid en de wensen van de organisatie. Om te bepalen wat er ontbreekt binnen de organisatie, wordt er een GAP Analyse uitgevoerd om deze waardevolle informatie te achterhalen.  TOP ondersteunt, is transparant en geeft inzicht. Het uiteindelijke doel is een organisatie met excellente prestaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid. Door het gebruik van efficiënte managementsystemen (op basis van ISO 9001 en ISO 14001) zal u meer controle en grip krijgen op uw bedrijfsprocessen. Vraag nu hier een GAP Analyse aan om vast te stellen wat wij voor u kunnen betekenen.
Managementsystemen QHSE
Onze aanpak begint met een strategische verkenning van het organisatiebeleid, de context binnen uw organisatie en de eisen die er vanuit deze context aan uw bedrijfsprocessen en de managementsystemen worden gesteld. Je kunt hierbij denken aan ISO 9001 en ISO 14001. In deze strategische verkenning bieden wij directie en MT inzicht in waar de organisatie naartoe wil en waar de spreekwoordelijke ‘lat’ komt te liggen. Om deze ‘lat’ te kunnen bereiken, gaan wij een actieplan opstellen om deze binnen een realistisch tijdsbestek te behalen. Daarvoor moet er eerst besloten worden welke normen uw organisatie verder zullen helpen. Kwaliteit is niet het belangrijkst, maar acceptatie. Lees hier verder wat wij daarmee bedoelen! Nadat gezamenlijk is bepaald welke normen uw organisatie verder zullen helpen, starten we met een GAP Analyse. Hierbij voeren onze consultants enkele gesprekken met diverse mensen in uw organisatie en bezoeken, waar nodig, enkele (project-)locaties of warehouses. Het resultaat van de GAP Analyse is een kort verslag, een plan van aanpak en een planning en begroting om te komen tot certificering of erkenning. De GAP Analyse is een aparte opdracht met een vaste prijs. U bent verder tot niets verplicht en op basis van de uitkomst maakt uzelf een gefundeerde beslissing tot een vervolgtraject, mét of zonder hulp van TOP. Als u besluit met ons het plan van aanpak uit te voeren in de implementatiefase, zorgt TOP voor een geschikte projectleider of SHEQ professional die voor u het project bewaakt en de voortgang regelmatig evalueert. Wij zitten de stuurgroep voor en begeleiden ook eventuele werkgroepen. Uiteindelijk zullen wij u helpen met invoering, voorlichting, kick-off, interne audits en natuurlijk de complete begeleiding bij certificatie.

Bel ons vandaag nog voor een strategische verkenning op 010 820 98 68 of kijk bij onze Contactgegevens.

Wat kan TOP o.a. voor u betekenen?

Algemeen:
- ISO 9001 | ISO 9004 | ISO 14001 | OHSAS 18000
- ISO 45001 – Lees verder op onze blog over deze ISO-norm
- CO2 Prestatieladder & Ketenanalyse
- VCA
- Optimalisatie bedrijfsprocessen
- Veiligheidsladder (Prorail)

Duurzaam:
- ISO 14001 | ISO 26000 | ISO 9004 | BRL 7000 | FSC
- MVO Prestatieladder
- LCA Conform ISO 14040/ ISO 14044
- CO2 Prestatieladder
- Milieukundige ondersteuning

Veiligheidsmanagement:
- Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
- VCA
- Veiligheidscultuur- en gedragsonderzoek | Ongevalsonderzoek | Veiligheidsladder | Blootstellingscan
- OHSAS 18001 | ISO 31000 Risico management

Maritiem & Offshore:
- ISM | ISPS | MLC | IMCA
- OVMSA | FMEA | DISPOSAL

GWW & Infra:
- FSC Keurmerk | BRL 7000 Protocollen | ISO 31000 Risico Management
- Besluit bodemkwaliteit
- Arbeid hygiënische metingen
- Productontwikkeling & innovatiebegeleiding