Alle incidenten zijn te voorkomen
Dat is een controversiële uitspraak over incident management. Toch weten we uit incidentonderzoek en risicoanalyses dat, in theorie, alle ongevallen voorkomen kunnen worden. Maar dat is achteraf makkelijk spreken. Want tegelijkertijd weten we dat ondanks alle inspanningen die er geleverd worden om ongevallen te voorkomen, het een gegeven is dat ongevallen en incidenten altijd zullen blijven gebeuren. We kunnen de incidenten wel minimaliseren en de veiligheidscultuur blijven stimuleren. TOP begeleidt organisaties in het vinden van een bijpassend incident management.
Incident Management
Onze aanpak is er dan ook op gericht om:
- Incidenten en ongevallen te voorkomen;
- Adequate en goed geoefend te anticiperen op noodsituaties;
- Gedegen en objectief onderzoek te doen om te blijven leren van (bijna) ongevallen en incidenten.

TOP wilt organisaties begeleiden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast willen we het besef creëren dat incidenten en ongevallen nu eenmaal gebeuren. Door middel van risicoanalyses kunnen we in kaart brengen welke (nood-)situaties het meest denkbaar zijn en hoe we hier vervolgens goed op voorbereid kunnen zijn. Daarnaast trainen we in het doen van een effectief ongevallen onderzoek waarbij de schuldvraag niet belangrijk is. Middels het opsporen van feiten en het leggen van causale verbanden komen we tot een waarheidsbevinding:
- Wat is er gebeurd?
- Wat waren de omstandigheden die bijdroegen dat dit kon gebeuren?
- Hoe of wat hebben deze omstandigheden zo gecreëerd?

TOP hanteert geen ingewikkelde theorieën en methoden als het om ongevalsonderzoek aan komt. Wij passen simpele en overzichtelijke methoden toe (bijv. bow-tie), zodat het op alle lagen van de organisatie begrepen en toegepast kan worden. Het tot in detail onderzoeken van een ongeval is heel zinvol, maar lang niet altijd effectief. Bij TOP gaat het erom dat er conclusies kunnen worden getrokken waar u de volgende stap mee kunt maken en welke gemakkelijk kunnen worden vertaald naar maatregelen ter preventie, aldus het stimuleren van de veiligheid op uw werkvloer.

U kunt bij TOP onder andere terecht voor:
- Noodscenario's (emergency response plannen) afgestemd op de kans en ernst van optreden;
- Effectieve leiderschapsvaardigheden in noodscenario's;
- Emergency Response Plannen, inclusief contingengy plannen;
- Emergency Response Drills, gericht op communicatie, samenwerking en het samen onder controle krijgen van de situatie;
- Voorbereiding op pers, door middel van o.a. communicatie training en het oefenen van persconferenties in samenwerking met de Hogeschool voor Journalistiek;
- Procedures voor ongevalsonderzoek, afgestemd op de (potentiele) ernst;
- Training ongevalsonderzoek & -rapportage;
- Maritime Incident Investigation.

Relevante berichten