Verbetering begint bij het voldoen aan de duurzame basiseisen en regelgeving aldus compliance management.
Het voldoen aan internationaal geaccepteerde standaarden versterkt uw internationale positie en succeskansen.

Onze aanpak onderzoekt eerst de context waarin de organisatie zich wilt begeven: Welke eisen, normen en regelgeving gelden er hier? En aan welk framework moet je voldoen om uw marktpositie te kunnen behouden? Is de eerste divisie voldoende of hebt u uw oog op de Champions League? TOP is gespecialiseerd in het verder ontwikkelen van organisaties om hen naar excellente prestaties te brengen. Wat betekent het voor een kleine scheepswerf om klanten uit de high-end energie markt te mogen ontvangen? En wat betekent dit voor de kennis en vaardigheden van uw werknemers? Al met al maakt TOP een complete guide, met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid, om uw organisatie tot excellente prestaties te brengen. Alles komt samen met een sterk compliance management. Compliance Management TOP wilt dat u goed op de hoogte bent van de eisen die uw klanten aan kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid stellen, samengevat binnen het compliance management. Wij willen ook dat u niet de onnodige papieren tijgers optuigt om de schijn op te houden. Window-dressing is iets waarvoor u niet bij TOP moet zijn. Velen van onze partners gingen u voor: zij groeien en ontwikkelen succesvol. Wij willen u begeleiden bij het pro-actief reageren op wijzigingen in wet- & regelgeving. Wij leveren ook SHEQ professionals om het succes van uw veranderingen te kunnen waarborgen.

TOP hanteert de meest recente certificering, richtlijnen en regelgeving die er in ons vakgebied gelden. Denk daarbij aan:
- ISO 9001: 2015;
- ISO 14001: 2015;
- ISO 50000;
- OHSAS 18001 (oftewel ISO 45001);
- VCA;
- ISM;
- MLC;
- ISPS;
- MARPOL, STCW, SOLAS, Load Lines, etc.
- OVMSA;
- IMCA;
- PAS-55;
- Risk Inventarisatie & Evaluatie;
- etc.