Verandering moet je eerst herkennen en vervolgens erkennen 
Veranderingen kun je plannen binnen het verandermanagement. Vervolgens is het zaak deze op tijd te herkennen en te erkennen. U kunt hier juist op anticiperen door uw organisatie hiervoor goed voor te bereiden om met de veranderingen het gewenste effect te bereiken. Dit noemen we change management oftewel verandermanagement.

De meeste veranderingen zijn echter ongepland. Dan is het zaak snel te kunnen reageren. Welke invloed heeft deze verandering op mijn doel? Wie moeten hierbij betrokken worden? Tijdige en heldere gecommuniceerde bijsturing is dan noodzakelijk. Een goed gedocumenteerd proces, op basis van verandermanagement, dat direct reageert op deze verandering is hierbij van essentieel belang.

Onze aanpak bij TOP is erop gefundeerd dat leiderschap tijdens veranderingen de basis vormt. Uit onderzoek is gebleken dat  het belangrijkste element is in het anticiperen op veranderingen. Zowel in geplande als in ongeplande veranderingen vinden wij het belangrijk om een verandermanager aan te wijzen. Wij zullen bij het begeleiden van veranderingen dus altijd aansturen op leiderschap in het team zelf, want ook na onze interventie moet deze verandering onderdeel blijven van de organisatie.

Onze consultants zijn ervaren in:
- Strategische veranderingen in de bedrijfscultuur;
- Veranderbehoefte ontwikkelen of stimuleren;
- Managers trainen en voorbereiden op verandering;
- Effectieve change management Procedures
- HSE change management
Recruitment

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of informatie aanvraag.

Relevante berichten