Training Incident Investigation

Voor één van onze relaties hebben we de training ‘Incident Investigation & Leadership’ ontwikkeld. Een unieke combinatie in het aanleren van vaardigheden t.a.v. het doen van bruikbaar ongevalsonderzoek, gecombineerd met het ontwikkelen van leidersschapsvaardigheden voor hoofdbemanning en projectleiders.

De methode die door TOP ontwikkeld is, is bedoeld om op een simpele en gestructureerde wijze tot waarheidsvinding te komen. De vaardigheden moeten direct buiten door uitvoerders, kapiteints, HWTK’s, projectleiders, etc. kunnen worden toegepast, ‘in the field’.

De training is opgedeeld in een deel theorie en praktijk. In de praktijksituatie dienen groepen op basis van beperkte informatie te komen tot waarheidsvinding en werken dit uit in een feitenboom / bow-tie.

Inmiddels hebben enkele groepen de training ondergaan. Binnenkort zullen weer enkele groepen deze training gaan volgen.

IncidentInvestigation