TOP in Veiligheidsmanagement: Uitvoeren van een RI&E

Bij één van onze relaties, een organisatie met 100 medewerkers werkzaam in grond-, weg-, en waterbouw (GWW), heeft Sandra van Schooten een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het project nadert de oplevering, Sandra deelt haar ervaringen met ons. Sandra nieuw

Wat was de vraag?
Voor deze organisatie is ongeveer 10 jaren geleden een RI&E opgesteld. Vanwege veranderingen in de organisatie en het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden zijn actualisaties en aanvullende rapporten opgesteld. Hierdoor is de RI&E niet meer actueel en is het lastig geworden om opvolging te geven aan het plan van aanpak. De organisatie heeft Sandra gevraagd een geheel nieuwe RI&E op te stellen.

Wat was onze aanpak?
Samen met de opdrachtgever werd bepaald op welke wijze de medewerkers betrokken zouden worden bij het uitvoeren van de RI&E. De visie van TOP is dat het gewenste resultaat pas echt bereikt kan worden door de medewerkers te betrekken bij zowel de inventarisatie als de opvolging. Tijdens de inventarisatie heeft per afdeling één persoon meegelopen, zo namen wij de arbeidsomstandigheden van de diverse functies onder de loep. Tevens werd een bezoek gebracht aan diverse projectlocaties. Vervolgens werden deze medewerkers betrokken bij het opstellen van het Plan van Aanpak.

Wat is het resultaat?
Het eindresultaat is een praktische en volledige RI&E die wettelijk voldoet en een bijbehorend Plan van Aanpak met uitvoerbare acties welke bijdragen aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden om faalkosten vanwege ongevallen en/of het niet voldoen aan de wet te voorkomen. Doordat wij de medewerkers betrokken hebben, voelen zij zich verantwoordelijk om de maatregelen in de praktijk door te voeren en actueel te houden.

LOGO_TOPRIE