TOP in Veiligheidsmanagement: Begeleiding van een Docking/ Reparatie

Eén van de schepen van Boskalis heeft onlangs een werf in de Caribbean aangedaan voor een reparatie. TOP werd gevraagd ondersteuning en begeleiding te bieden om het Safety Management Systeem toe te passen en verder uit te rollen onder de bemanning en het personeel van de werf.

Wat was de vraag?
Het schip is voor korte tijd uit de vaart gehaald om in het dok te worden gerepareerd. Gedurende de reparatie werden er 12 uren per dag, 7 dagen in de week door een forse crew gelijktijdig diverse werkzaamheden aan het schip uitgevoerd. Deze crew bestond uit de bemanning, diverse subcontractors en uiteraard personeel van de lokale werf. Aan TOP de uitdaging om dit alles in veilige banen te leiden en het NINA-programma van Boskalis verder onder de aandacht te brengen.

Wat was onze aanpak?
Vanuit zijn achtergrond in de vaart heeft onze adviseur gekozen voor een pragmatische aanpak om de bestaande systematiek toe te passen. Samen met een Spaanstalige SHE-Q Officer van Boskalis wist hij de brug te slaan tussen theorie en praktijk en taal-en cultuurbarrières zo veel mogelijk te reduceren.

Tijdens de ochtendmeeting werd samen met onder andere het reparatieteam onder leiding van de superintendent van Boskalis, de scheepsstaf, de Kapitein, de HWTK en de leiding van de werf de uit te voeren werkzaamheden van die dag doorgesproken en de te treffen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen. Gedurende de dag was het aan Ruud de taak om samen met hen erop toe te zien dat men in de gelegenheid was op verantwoorde wijze de werkzaamheden uit te voeren en hen, indien nodig, te adviseren.

Wat was het resultaat?
Het doel van de aanwezigheid van TOP was uiteraard het voorkomen van ongevallen en het verder onder de aandacht brengen van het NINA-programma. Dit is getracht te bereiken door middel van de mensen zelf in te laten zien hoe zij veilig en verantwoord kunnen werken. De werkwijze van Boskalis en de hoge veiligheidsstandaard die zij hanteren is verder vertaald naar de bemanning én de werf. Er is dus sprake van een win-win situatie. Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde docking.

Coronaut