TOP in Kwaliteitsmanagement: KPI’s : Prestatie indicatoren met een target

TOP heeft onlangs een succesvol project begeleid bij een Internationaal bedrijf in de Maritieme Sector bij het ontwikkelen en invoeren van krachtige KPI’s.

Werkwijze
Aan de hand van het hoofdproces en de ondersteunende- & management processen is kritisch met de proceseigenaren gekeken waar binnen het proces de risico’s zitten en waar winst te behalen valt om optimaal te kunnen werken en op te leveren. Hier zijn prestatie indicatoren voor opgesteld, om te meten hoe er op dit moment gescoord wordt. Vervolgens zijn hiervoor in overleg met het management targets opgesteld.

Resultaat
Hiermee ontstond er een set van krachtige KPI’s en een prima dashboard voor het management om te kunnen zien hoe er door de gehele organisatie gepresteerd wordt. Maar ook voor de proceseigenaar zelf levert het waardevolle informatie op hoe het loopt binnen zijn proces.

Kritische succesfactoren

dahsboard auto

Het dashboard van een auto is niet gelijk aan de cockpit van een Boeing 747.

De uitdaging bij het opstellen van prestatie indicatoren en KPI’s is om te zorgen dat je niet te veel wilt meten, maar tegelijkertijd wel de juiste dingen te meten.

Alles moet in verhouding staan tot hoe kritisch het is om een goed resultaat te kunnen behalen.

Belangrijk bij invoering van KPI’s is een positieve houding en opstelling van het management en het vermijden van een “afreken” cultuur. Goede resultaten verdienen aandacht en verbetervoorstellen zullen gestimuleerd dienen te worden vanuit het management.

Het niet halen van de KPI’s mag niet worden afgestraft maar dient enkel als sturingsmechanisme en als mogelijkheid om te verbeteren. Zodra medewerkers zich gesteund voelen om problemen aan te pakken komt automatisch de motivatie om daadwerkelijk te verbeteren. Hiermee creerden we binnen dit project proceseigenaren die zelf verantwoordelijkheid voelen en initiatief nemen om te optimaliseren en ideeen aandragen om te verbeteren!

Procesverbetering- & beheersing door KPI’s!
Typisch een TOP klus die wij graag ook met u aangaan!