Top in Kwaliteitsmanagement: Actualisatie managementsysteem na verzelfstandiging van DSM Synres BV

Bij één van onze relaties, DSM Synres, is Sandra van Schooten als projectleider actief bezig met het actualiseren van het managementsysteem. Sandra deelt haar ervaringen.

Wat was de vraag?
Met ingang van 1 juli 2012 is DSM Synres BV begonnen met verzelfstandigen. Dit betekent dat enkele werkzaamheden en processen die voorheen door DSM Centraal werden verzorgd, sindsdien door DSM Synres zelf worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden en processen dienen te worden geïmplementeerd in het bestaande managementsysteem, waarbij het systeem optimaal aansluit bij de nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Wat is onze aanpak?
Sandra is gestart met gesprekken met de afdelingsmanagers om inzicht te krijgen in de nieuwe of veranderde processen. Op basis hiervan is vastgesteld welke processen nieuw moeten worden opgesteld. Daarnaast zullen enkele procedures moeten worden aangepast op zowel inhoud als verantwoordelijkheden die verschoven zijn.

Vervolgens zijn afspraken gemaakt met de proceseigenaren om de processen inhoudelijk door te nemen en vast te leggen. Belangrijke aandachtspunten voor Sandra zijn de interactie tussen afdelingen en processen, en ook het borgen dat aan eisen conform NEN-EN-ISO 9001 en 14001 wordt voldaan.

Wat is het resultaat?
Het traject is in april 2013 gestart, van een eindresultaat is nog geen sprake. Wel is het leuk om te melden hoe enthousiast alle betrokkenen zijn  en gemotiveerd om dit project tot een succes te laten zijn.

Logo DSM Synres