TOP in Duurzaam Ondernemen en Milieumanagement: Implementeren van ISO 14001 en CO2 Prestatieladder

Gebr. Schouls Leiden BV, een aannemer in de GWW branche en al jarenlang klant van TOP. Schouls heeft ons gevraagd mee te denken op welke wijze zij verder invulling kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze consultants Selma Boschloo en Sandra van Schooten zijn dit gesprek met enthousiasme aangegaan.

Wat was de vraag?
Hoewel Schouls al bewust bezig is met MVO, willen zij dit extra kracht bij zetten. De organisatie streeft continu naar optimale kwaliteit van de door haar uitgevoerde werken. Daarbij zijn duurzaam ondernemen en milieu in toenemende mate van belang. Bovendien opereert Schouls in een sterk concurrerende en dynamische markt, waarbij het belangrijk is vooruit te denken en niet stil te staan. Op basis hiervan is de wens uitgesproken om een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 en de CO2 Prestatieladder te integreren in het bestaande managementsysteem.
MVO Schouls

Wat is onze aanpak?
Sandra van Schooten is de vaste adviseur, samen met de kwaliteits- en de milieucoördinatoren is zij gestart met een zogeheten nulmeting. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen vanuit de normen nog invulling moeten krijgen en waar al aan wordt voldaan.

Schouls en TOP delen een belangrijke gedachte: Schouls zal het systeem zelf opzetten met ondersteuning van Sandra; alleen zo kan het een écht Schouls systeem zijn en blijven! Het is aan Sandra de taak om de eisen praktisch te vertalen en handvatten te geven hoe deze in het bestaande systeem geïmplementeerd kunnen worden.

Wat is het resultaat?
Het traject is gestart in maart, van een resultaat is dus nog geen sprake. Wel zijn er al kleine successen geboekt: door medewerkers op alle afdelingen om input te vragen, voelen zij zich betrokken en is iedereen gemotiveerd om dit project tot een succes te laten zijn.

Schouls landscapeWEB