“TOP en GKB: een duurzame relatie”

Al sinds de start van TOP Management Consultants is GKB Groep, voorheen Gebr. Kraaijeveld Barendrecht een goede relatie. GKB is een specialist in civieltechnische en cultuurtechnische projecten en groenvoorziening. Zij is een betrouwbare partner bij de inrichting en het beheer van de openbare buitenruimte.

GKB klant aan het woord

“De kern van het KAM beleid bij GKB is er op gericht een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het werk en de medewerkers, het zo veel mogelijk ontlasten van het milieu, het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers c.q. derden / onderaannemers en verantwoord ondernemerschap.”
Aldus de KAM Coördinator van GKB, Maarten van Rietschoten.

In dit kader heeft GKB al jaren een ISO 9001 certificaat, welke in de opvolgende jaren is aangevuld met VCA**, Groenkeur, BRL 7000, FSC keurmerk, BRL 9335 en RAG keur.

Als adviesbureau is TOP nauw betrokken geweest bij o.a. begeleiding bij  certificering van deze normen, het uitvoeren van interne audits en management reviews en het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie.

Zoals de KAM Coördinator aangeeft hecht GKB veel waarde aan het milieu en verantwoord ondernemerschap. Daarom heeft de directie besloten nog in 2011 te willen certificeren voor de CO2-Prestatieladder, gevolgd door het milieumanagementsysteem ISO 14001. Ook hierbij zal TOP ‘duurzame’ begeleiding geven om deze trajecten in goede banen te leiden en optimaal te laten integreren in het huidige managementsysteem.

Citaat Maarten van Rietschoten:

“In al die jaren hebben wij met TOP een relatie opgebouwd, die gekenmerkt kan worden als betrouwbaar, eerlijk en prettig, maar vooral ook kundig en praktisch. Een toegevoegde waarde van TOP zien wij vooral in de adviesrapportages. Deze zijn duidelijk, helder beschreven en zeker niet wollig. Bovendien blijven zij zich altijd verder ontwikkelen waarmee voor ons een diversiteit aan kennis beschikbaar is. Dit is voor ons erg belangrijk want ook wij staan zeker niet stil!”

logo gkb Maarten van Rietschoten
KAM Coördinator
GKB Groep BV