TOP begeleidt de Docking van de Waterway in Kaapstad voor Boskalis

Enige tijd geleden is aan TOP gevraagd door Boskalis om de repair van de Waterway te begeleiden. De Waterway lag ter reparatie in Kaapstad (Zuid Afrika).  Eén van onze consultants (veiligheidskundige) is hiervoor als Safety Officer naar Kaapstad afgereisd.

kaapstad waterway

Ter voorbereiding van deze reparatie is er een werf inspectie geweest, waarbij er gekeken is of de werf kan voldoen aan de veiligheidstandaard van Boskalis. Een Risk Assesment heeft plaatsgevonden en een HSE plan is opgesteld om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen waarborgen. Het HSE plan met complete appendices is besproken met de superintendent en management van Boskalis. Er is een safety inductie opgemaakt voor de werf, de bemanning en de contractors. Gedurende de gehele reparatie zijn deze safety inducties gegeven. Daarnaast bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit advies op veiligheidskundig gebied en begeleiding van de werf en bemanning bijvoorbeeld met het maken van Job Hazard Analysis.

Aan boord van het schip tijdens de reparatie gebeuren er veel werkzaamheden tegelijkertijd. Het is zaak om veiligheid te waarborgen gedurende die verschillende werkzaamheden. Een van de taken als safety officer is dan ook om er op toe te zien of dit volgens de eisen gaat, die Boskalis daaraan stelt.

Boskalis heeft het veiligheids programma NINA, No Injuries No Accidents. Dit geldt zowel voor de medewerkers van Boskalis als de contractors, in dit geval de werf. Natuurlijk zit je met een cultuur en mentaliteits verschil en daar zit dan ook de uitdaging. Het veiligheidsbewustzijn verhogen is dan ook een constant aandachtspunt voor TOP bij deze dockings.

De samenwerking met de superintendents van Boskalis en de bemanning van het schip verliep in goede harmonie, waardoor deze opdracht erg plezierig is verlopen.

Boskalis geeft veiligheid de hoogste prioriteit en betrekt TOP hier regelmatig bij voor advies en begeleiding op projecten en bij dockings om de veiligheidsstandaard van Boskalis te bewaken. Zo zijn onze consultants onlangs ook naar Polen, de Dominicaanse Republiek en Australie afgereisd.