Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime College: Klant aan het woord

Met 17 verschillende scholen verspreid in de regio, ruim 17.500 studenten en 1.600 medewerkers is Noorderpoort het grootste ROC (regionaal opleidingscentrum) in Noord-Nederland.

Binnen één van deze scholen, Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime, is de van oudsher bekende Zeevaartschool Abel Tasman Delfzijl opgenomen. In en om dit prachtig mooie nieuwe gebouw is een ruime praktijk- en theorieopstelling gecreëerd waar onze studenten klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.

Logo Noorderpoort

De studenten binnen de Zeevaartschool doorlopen daarvoor een 3- of 4 jarig opleidingtraject. De school faciliteert daarbij een zeer breed pakket aan leermogelijkheden in de praktijk, maar ook praktijksimulaties. Voor sommige deelprogramma’s onderhoudt de school een samenwerkingsrelatie met andere opleidingsinstellingen en branchegenoten. De kwaliteitseisen ten aanzien van het maritieme onderwijs worden onderhevig aan overheidsreguleringen en eisen van de markt steeds verder opgeschroefd. Om ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te borgen, dient de Zeevaartschool geaccrediteerd te zijn door een externe partij.

Noorderpoort is hiervoor op zoek gegaan naar een partij die raad weet met het opzetten en implementeren van managementsystemen en bovendien de maritieme taal spreekt. Zo zijn wij uitgekomen bij TOP Management Consultants. Hester Schimmel was onze vaste adviseur en zij heeft samen met de directie, docenten en medewerkers van de opleidingen zorg gedragen voor een kwaliteitshandboek dat voldoet aan de DNV norm NO. 3.401 ‘Maritime Training Providers’.

In januari hebben wij het certificaat van DNV in ontvangst genomen. Hiermee zijn wij nog beter in staat de borging van de kwaliteit van onze (maritieme) opleidingen aantoonbaar te maken aan zowel het beroepenveld als overheidsinstanties. Daarnaast  geeft dit kwaliteitshandboek ons de mogelijkheid om verder te bouwen aan cursussen voor het bedrijfsleven. Hierdoor kan de school mee met de nieuwste ontwikkelingen in de branche, wat een positieve invloed op het reguliere onderwijs heeft.

Kortom: zowel docenten als studenten hebben profijt van het geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem. Docenten houden hun kennis op peil en studenten behouden de mogelijkheid om te oefenen met de modernste middelen. In de toekomst hopen wij het handboek uit te breiden met een keurmerk voor onze DNV class A en B simulatoren die in november 2013 door Kongsberg geleverd zijn en momenteel intensief gebruikt worden door onze studenten.

Wij willen TOP Management Consultants bedanken voor een prettige en efficiënte samenwerking.

Edwin Briek, Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime College

Simulator Edwin Briek