KAM-coordinatie verbreding A12 ‘Poort van Bunnik’

Sinds maart dit jaar werkt Hester Schimmel, één van de adviseurs van TOP Management Consultants, als KAM (Kwaliteit, Arbo & Milieu) coördinator op het project ‘Poort van Bunnik’.

Sam_0512

Sam_0561

Poort van Bunnik (een samenwerkingsverband tussen verschillende BAM bedrijven) is de aannemer die van Rijkswaterstaat opdracht heeft gekregen tot het verbreden van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal (LUVE).

Het project omvat onder andere de aanleg van extra rijstroken en plusstroken, de bouw en aanpassing van een groot aantal viaducten, de aanleg van de verkeerstechnische installaties, de plaatsing van geluidsschermen en het onderhouden van dit hele traject gedurende twintig jaar.

Al met al een omvangrijk project. Daarom is ervoor gekozen om het project op te delen in drie aparte clusters, waarbij elk cluster ongeveer 10 km aan weg voor zijn rekening neemt. Als KAM coördinator van cluster 1 is Hester mede verantwoordelijk voor het toezien op een veilige uitvoering van alle verschillende werkzaamheden, die vaak gelijktijdig worden verricht. Indien noodzakelijk vindt in overleg met de uitvoering, bijsturing plaats. Ook het bewaken, evalueren en uitwerken van acties op basis van de algemene V&G doelstellingen en het regelmatig terugkoppelen van de voortgang aan de projectleider behoort tot de taken.

Elk BAM bedrijf blijft zelf verantwoordelijk voor de bewaking van het eigen managementsysteem. De KAM coördinator van het cluster ziet er echter op toe dat ook daadwerkelijk aan alle door Rijkswaterstaat gestelde eisen wordt voldaan.

De samenwerking met alle verschillende partijen maakt het project Poort van Bunnik tot een absolute uitdaging, die wij als TOP maar al te graag aan gaan