Effectief Leidinggeven

Bij één van onze relaties hebben wij met succes een programma Effectief Leidinggeven doorlopen. Hierbij ging het er om leidinggevenden inzicht te bieden in het geven van sturing en coaching aan hun mensen om de werkdruk binnen het team te verminderen en de klant optimaal te kunnen bedienen.

In verschillende sessies werd aandacht geschonken aan situationeel leidinggeven, het geven van feedback en het vaststellen van uniforme afspraken tussen alle leidinggevenden om zodoende het effect en de naleving van gemaakte afspraken ook beter te kunnen handhaven.

De aangedragen voorstellen tot verbetering van de werkwijze en de gemaakte afspraken werden volledig gesteund door het Management en zijn direct doorgevoerd. Dit gaf een extra stimulans voor de deelnemers om hier ook echt mee aan de gang te gaan!

Tijdens de sessies werd tevens intensief geoefend met rollenspellen en een trainingsacteur die consequent een spiegel voorhield om het effect van de gebruikte communicatie weer te geven. Door concrete praktijksituaties na te bootsen kregen de deelnemers een herkenbaar beeld bij de verschillen in leidinggeven, het geven van feedback en het effect hierop bij de “medewerker” (lees: de acteur).
Tevens kon men alvast “droog” oefenen met het handhaven en bijsturen van de nieuwe werkwijze en de gemaakte afspraken.

In maart volgt nog een evaluatie bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en successen en obstakels te bespreken. Inmiddels is het gehele team al enthousiast aan de slag om de opgedane kennis in praktijk te brengen. En de eerste positieve signalen zijn al merkbaar op de werkvloer!

foto leidinggeven landscape oranje

TOP benadert opdrachten altijd vanuit verschillende ooghoeken.
Een bedrijf of organisatie kan pas echt verbeteren als de gehele organisatie er achter staat.

Een training leidinggeven is daarmee geen doel op zich, maar een logisch gevolg van een organisatie die bijvoorbeeld zijn dienstverlening wil optimaliseren en daarbij het nodige vraagt aan de betrokken afdelingen en mensen