Boskalis Nederland: Klant aan het woord!

“Boskalis Nederland & TOP; Verbeteren in kwaliteit & veiligheid!”

Op het parkeerterrein van de villa in Rotterdam (kantoor Boskalis Nederland, red.) staat een grote geel-witte oldtimer bus geparkeerd. Het is de bus waarmee de directie van Boskalis Nederland drie weken op roadshow gaat om het nieuwe KAM-systeem bij iedereen, op alle projecten in Nederland, onder de aandacht te brengen en er samen in kleine groepen over te discussiëren. Hiermee wil de directie laten zien hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden.

KAM bus Boskalis TOP Een nieuwe start met een vernieuwd KAM systeem en daarmee de afsluiting van een TOP project.

De afgelopen anderhalf jaar is het bestaande KAM-systeem volledig herzien. Niet omdat het niet voldeed, maar omdat de directie van Boskalis van mening is dat het als onderdeel van de bedrijfvoering, dat de processen nog doelmatiger neergezet konden worden.

Tegelijkertijd diende de herziene normvereisten in het systeem verwerkt te worden en is er een harmonisatie uitgevoerd met het ‘moedersysteem’ van Royal Boskalis Westminster NV. Grote verassingen heeft dit echter niet opgeleverd, het systeem heeft enkele toevoegingen gekregen. De grootste slag die Boskalis Nederland heeft gemaakt is dat het systeem nu beperkt is tot zaken die écht relevant zijn en die bijdragen aan onze bedrijfsdoelstellingen.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben we zowel één stuurgroep als meerdere werkgroepen in het leven geroepen. In verschillende sessies met de stuurgroep, bestaande uit de bedrijfsleiders, hoofden van stafafdelingen en de directie, is het beleid, het primaire proces en zijn alle ondersteunende processen van start tot eind in hun geheel opnieuw doorlopen. We hebben dus niet gekeken welke wijzigingen er zijn, maar zijn met een schone lei begonnen.

Proceseigenaren van de ondersteunende processen en werknemers die daar dagelijks mee te maken hebben, hebben genomen aan kleine, doelmatige werkgroepen. De adviseurs van TOP hebben alle stuur- en werkgroepbijeenkomsten voorbereid, geleid en de resultaten uitgewerkt. Ons primaire proces, dat loopt van verwerven tot de evaluatie van projecten, is onder begeleiding van César Franken tijdens de stuurgroepbijeenkomsten onder de loep genomen. Sandra van Schooten heeft samen met de werkgroepen de ondersteunende processen opnieuw in kaart gebracht. De systeemprocedures hebben Cesar en Sandra met de KAM afdeling op nieuw afgestemd.

Er is in een beperkte tijd een grote hoeveelheid werk verzet door de adviseurs van TOP. Daarnaast heeft hun deskundige blik ertoe geleid dat elk proces doelgericht en duidelijk is geworden. Met de nadruk op het proces en daarbij behorende succesfactoren. Geen poespas dus, maar recht op het doel af.

Momenteel zijn we als Boskalis Nederland bezig met de verdere implementatie van ons nieuwe KAM-systeem. Uiteindelijk gaat het om het gebruik ervan door onze mensen. De gedrags- & cultuurcomponent is namelijk van doorslaggevend belang voor het uiteindelijke succes. Het mooie is dat TOP dat wel snapt en haar begeleiding hier goed op afstemt.

Het volgende station? Meer verdieping in het (meetbare) continue verbeteren van onze prestaties! Boskalis Nederland wil zich blijvend onderscheiden in de markt.

Met specifiek advies van TOP gaat ons dat zeker wel lukken!

Wilko Bardelmeijer, KAM Manager

Boskalis Nederland