Beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Wat was de vraag?

Een groot geo-specialistisch ingenieursbureau stelde ons de vraag:
Help ons bij het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen waarmee onze medewerkers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in aanraking kunnen komen, om te voorkomen dat ze uitvallen door gezondheidsklachten.

Wat was onze aanpak?

Om in kaart te brengen op welke manieren de blootstelling verminderd kan worden moet eerst duidelijk zijn wat de huidige blootstelling aan gevaarlijke stoffen is en waar deze door veroorzaakt wordt.

Hiervoor heeft onze arbeidshygiëniste Sandra van Schooten eerst een oriënterend gesprek gehad waarbij de situatie ter plekke is bekeken. Op basis van deze informatie is een meetplan opgesteld om persoonsgebonden metingen uit te voeren. Tijdens de uitvoering van deze metingen zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers en is de werkplek beoordeeld. Op deze manier zijn factoren als het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruik en werking van de afzuiging, werkmethoden en -handelingen,  omgevingsfactoren en dergelijke in kaart gebracht.
Op basis van al deze gegevens is een plan van aanpak opgesteld met verbetervoorstellen waarbij maatregelen zijn geadviseerd gericht op de bron, de overdrachtsweg, de organisatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.
lassen-kraaijeveld2

Wat is het resultaat?

Onze relatie heeft inzicht gekregen in de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om ook de medewerkers te informeren over de resultaten hebben wij een beknopte versie van het rapport opgesteld voor de medewerkers.

Gebaseerd op het plan van aanpak zijn de nodige maatregelen genomen. Hierdoor zijn de werkomstandigheden verbeterd en is er geen sprake meer van gezondheidsklachten. Zowel onze opdrachtgever als zijn medewerkers zijn zeer tevreden met het resultaat.