Asfalt Centrale Hengelo: Klant aan het woord

Al sinds de jaren ’50 is Asfalt Centrale Hengelo een Twentse asfaltproducent met een no-nonsens mentaliteit. Bij ons telt vakmanschap en zijn mensen trots op hun werk. Sinds de oprichting heeft de ontwikkeling niet stil gestaan.

Begin jaren ’70 is de voorloper van de huidige asfaltcentrale gebouwd, inclusief de voor ons zo kenmerkende kraanbaan voor het lossen van schepen en beladen van de productie. Halverwege de jaren ’80 is gestart met de eerste asfalt recyclingactiviteiten. Dit proces is eind jaren ’90 verbeterd door de nieuwbouw van de recylingstraat. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat we nu asfalt produceren met 70 % hergebruik van ‘oud’ asfalt.

Asfalt Centrale Hengelo

ACH heeft duurzaamheid en milieu volledig geïntegreerd in het beleid en in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om hierin succesvol te zijn is een strategisch meerjarenplan opgesteld. Het streven is om uiteindelijk tot 85% recycling mogelijk te maken binnen ons asfaltproductieproces. Het is één van onze basispijlers om te komen tot het produceren van een milieuvriendelijk en duurzaam product.

De asfaltcentrale is in eigendom van Reef Infra en de Twentse Weg- en Waterbouw. De Asfalt Centrale Hengelo opereert als organisatie volledig zelfstandig en onafhankelijk. Om dit kracht bij te zetten hebben we in 2006 ons productieproces ingericht conform de eisen van BRL 9320 en NEN 13108-21 (Factory Production Control). In 2010 hebben we onze processen verder geprofessionaliseerd door de invoering van een ERP systeem. Hierdoor hebben we continue informatie-uitwisseling en traceerbaarheid van de processen over verschillende disciplines gecreëerd.

Bij de invoering van de BRL en FPC hebben zowel NCOB (het ingenieursbureau van TOP) als TOP ons ondersteund. Hun samenwerking is de kracht: TOP heeft ons geholpen bij de procesbeschrijving en implementatie en NCOB de inhoudelijk slag heeft geslagen.

Nog steeds is de samenwerking tussen NCOB en TOP voor ons een meerwaarde. TOP verzorgt de interne audit, directiebeoordeling en RI&E. NCOB verzorgt milieu technologisch onderzoek en advies en kalibreert onze laboratoriumapparatuur waarmee de productkwaliteit gewaarborgd blijft.

Momenteel zijn wij volop bezig om plannen op te stellen om onze bedrijfsstructuur en -cultuur in de dagelijkse praktijk verder te optimaliseren en daarbij zien wij in TOP een betrokken partner. Zij kennen het wel en wee van onze sector en met de kennis van NCOB weten zij de theorie te vertalen naar de praktijk. Onze gezamenlijke visie om alle ACH medewerkers hierbij te betrekken en deelgenoot van te maken sluit volledig aan bij onze ideeën. Het zijn immers niet de bedrijfsprocessen die de waarde van je medewerkers aangeven maar je medewerkers die de waarde van je bedrijfsprocessen bepalen. Goede praktisch werkbare bedrijfsprocessen zijn daarmee de basis van onze cultuur binnen ACH geworden en daar zijn we trots op.

Foto ACH Jeroen 1 web

Jeroen van der Spiegel
Bedrijfsleider ACH

Logo Asfalt Centrale Hengelo