Zet u ISO 14001 al in voor duurzaam ondernemen?

Vraagt u zich ook af met welke producten en diensten uw organisatie zich nu en in de toekomst kan onderscheiden? Iedere organisatie heeft een andere aanleiding om aandacht te besteden aan het leveren van duurzame producten en diensten.

U herkent misschien een van deze punten:

Het is onze eigen wens om duurzame producten of diensten te leveren. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het nodig om belasting van het milieu te voorkomen;
Grondstoffen worden in de toekomst duurder of mogelijk niet meer beschikbaar;
Onze afnemers (bedrijven en overheden) selecteren ons op basis van de duurzaamheid van onze producten en diensten;
Er worden (wettelijke) eisen gesteld aan de producten en diensten die wij leveren.
Veel organisaties zien het als een uitdaging én verplichting om hun producten en diensten te leveren met een zo laag mogelijke of zelfs geen belasting voor het milieu. Om deze uitdaging aan te gaan kunt u het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 inzetten.

Organisaties zijn al gewend om de milieu-impact van voornamelijk hun activiteiten te inventariseren. Hieraan kan eenvoudig de milieu-impact van een product of dienst worden toegevoegd of uitgebreid.

Wat is onze aanpak?
Allereerst dient er inzicht te worden verschaft in de milieu-impact in de verschillende fases van de levenscyclus van een product of dienst, en die bestaat uit:

– de gebruikte (grond)stoffen;
– de productie van de gebruikte installaties;
– het proces van produceren/leveren (van zowel grondstof / halffabricaten / eindproduct);
– transport in de verschillende fases;
– het gebruik van het product;
– einde levensduur.

Als de totale milieu-impact inzichtelijk is, kunnen in het milieubeleid één of meerdere beleidsuitgangspunten met betrekking tot de producten of diensten worden opgenomen. Een voorbeeld daarvan kan zijn:

‘Wij willen in het jaar 2020 de productkringlopen gesloten hebben’.

Deze uitgangspunten kunnen vervolgens in gedetailleerde doelstellingen en programma’s worden verwerkt. Een gespecificeerde doelstelling kan zijn:

‘In het jaar 2015 is grondstof X vervangen door een duurzamer alternatief’.

Om de milieuaspecten te prioriteren is het nodig inzicht te verschaffen in de milieubelastingen. Hiervoor kunt u desgewenst ondersteunt worden door een levenscyclus analyse (LCA) op te stellen.

Het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van deze aspecten kan goed worden geïntegreerd binnen een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Wilt u met ons de duurzame mogelijkheden voor uw organisatie bespreken? Neem gerust contact op.