Werkt u al stofvrij?

De maand november staat voor de Inspectie SZW volledig in het teken van ‘Stofvrij Werken’. Enkele grote bouwbedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze het stofvrij werken in de bouw een stimulans willen geven.Het mag als bekend worden gesteld dat mensen ziek of zelfs arbeidsongeschikt kunnen worden door blootstelling aan kwartsstof. Om dit te voorkomen dienen beheersmaatregelen genomen te worden. stofvrij werken

De Inspectie SZW heeft de komende maand november uitgeroepen tot ‘Stofvrij Werken’maand. Dit betekent voor u dat u een controle van de Inspectie SZW kunt verwachten, waarbij ze controleren wat u al heeft gedaan om blootstelling aan kwartsstof zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer blijkt dat onvoldoende maatregelen zijn genomen zullen zij een boete opleggen, die kan oplopen tot €18.000,-.

Heeft u voldoende maatregelen genomen?
U heeft al beheersmaatregelen genomen, maar weet niet zeker of deze toereikend zijn. U wilt inzicht hebben in hoeveel inspanningen reeds zijn doorgevoerd om stofvrij te kunnen werken. U wilt weten welke beheersmaatregelen niet goed (meer) functioneren, niet juist gebruikt worden of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inzicht, dat kan!
Loop eens samen met één van onze experts de ‘Stofvrij-rondgang’. Samen met één van onze arbeidshygiënisten loopt u in ongeveer twee uur langs de belangrijkste aspecten en plekken in uw bedrijf waar stof kan vrijkomen. Hierbij kijken we ook of uw RI&E voldoende invulling geeft. U ontvangt een korte rapportage met de belangrijkste aandachtspunten waarmee u direct aan de slag kunt.

Wat levert het u op:

  • Inzicht in de beheersmaatregelen die u al genomen heeft;
  • Inzicht in of deze voldoende zijn of niet;
  • Inzicht in te verwachten bevindingen van de Inspectie SZW;
  • Globaal overzicht van te nemen aanvullende maatregelen;
  • Een toetsing van uw RI&E op het aspect ‘stof’.

De kosten voor deze rondgang bedragen slechts EUR 250,= (ex btw, inclusief voorbereiding, reiskosten en rapportage). Maak direct een afspraak voor de Stofvrij-rondgang!

Helm logo_szw_824x675