Nieuwe ISO 19011 norm voor het auditen van managementsystemen

Sinds oktober 2011 is er een nieuwe versie van de ISO 19011 norm ‘Richtlijn voor het auditen van managementsystemen’ uit. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de nieuwe ISO 19011 norm van toepassing is op het auditen van álle typen managementsystemen. Dit in tegenstelling tot de huidige norm. Hiermee wordt een grote stap in de richting van het harmoniseren van normen voor ISO-managementsystemen gezet.

Organisaties hebben vaak te maken met verschillende richtlijnen en certificaten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Top Management Consultants zorgt voor het integraal verweven van deze richtlijnen in de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering.

Daarnaast bieden wij u een frisse en professionele blik op uw managementsysteem en toetsen de aansluiting met de praktijk door middel van interne audits en werkplek inspecties. Uiteraard geven wij u daarbij ook een plan van aanpak om de bevindingen gelijk om te zetten naar concrete verbeteracties.

Wilt u meer weten over de nieuwe norm of de dienstverlening die wij u kunnen bieden? Neem dan gerust contact met ons op voor nadere informatie.