MLC Gap-analyse

De ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) heeft als doel de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden wereldwijd te verbeteren. Het verdrag voorkomt oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart en treedt op 20 augustus 2013 in werking. Het MLC is wereldwijd van toepassing voor alle zeeschepen vanaf 500 GT die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

De MLC regelgeving is opgedeeld in 5 onderdelen:

  1. 1. Minimum eisen voor bemanning om te werken op een schip.
  2. 2. Arbeidsvoorwaarden.
  3. 3. Accommodatie, recreatieve voorzieningen, voeding en catering.
  4. 4. Bescherming van de gezondheid, medische zorg, welzijn en sociale zekerheid.
  5. 5. Naleving en handhaving – aan boord van klachtenprocedures.

TOP kan u helpen om inzicht te krijgen in hoeverre al wordt voldaan aan de MLC-eisen. Vervolgens brengen wij in kaart wat moet worden aangepakt om naleving te bereiken. Wij stellen dus een Gap-analyse op met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Tijdens de implementatie ondersteunen wij zowel het management on shore als de bemanning aan boord.

Wanneer aan alle openstaande items wordt voldaan, zal de gap-analyse worden omgebouwd tot een document (DMLC)waarmee certificering kan worden aangevraagd. Met het Declaration of Maritime Labour Compliance (part I+II) toont een scheepsbeheerder aan dat het schip voldoet aan de eisen van het MLC.