Ketenanalyses voor de CO2 prestatieladder

Steeds meer bedrijven laten zich certificeren voor de CO2 prestatieladder. En dat is op zich niet vreemd, gezien de overheid dit door middel van gunningsvoordeel stimuleert. Bovendien is er in 2013 een fiscale regeling voor het toepassen van de CO2 prestatieladder.

Hoe hoger op de ladder, des te meer inspanningen er van het bedrijf verlangd worden. Bovenal wordt het gunningsvoordeel op veel overheidsopdrachten groter naarmate het bedrijf hoger op de ladder staat.

Voor niveau vier en vijf is het verplicht inspanningen in de keten te verrichten; het bedrijf moet zijn invloedssferen in de keten van leveranciers, producten en bedrijfseigen inspanningen in kaart brengen, en hieraan besparingsdoeleinden koppelen. Voor niveau vier en vijf betekent dit tenminste twee ketenanalyses van (representatieve) activiteiten van het bedrijf.

Met behulp van de ketenanalyse wordt duidelijk waar uw invloedssferen zich bevinden en welke CO2 besparingsmogelijkheden dit geeft.

NCOB heeft de kennis en kunde in huis om deze analyses voor u uit te voeren. Doordat er binnen TOP/ NCOB expertise van meerdere vakgebieden in huis is zijn wij in staat krachten te bundelen en ketenanalyses van de juiste inhoud te voorzien!