HLS: de nieuwe ISO structuur

‘Plug-in model’ voor managementsysteemnormen

Verschillen in aard, volgorde en formulering van eisen in diverse ISO- managementsysteemnormen,  maken het al jaren lastig om normen effectief geïntegreerd toe te passen. Voor gebruikers van meerdere ISO- managementsysteemnormen is dit vast en zeker een herkenbaar probleem. Met de ontwikkeling van de High Level Structure hoopt ISO dit probleem tot het verleden te kunnen verbannen.

Een systeem met een vaste kern
In de afgelopen jaren is door ISO hard gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke structuur met identieke basiseisen en terminologie voor managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement). Deze nieuwe structuur en inhoud wordt aangeduid met de High Level Structure (HLS) en vormt de basis van het zogenoemde ‘Plug-in model’ voor managementsysteemnormen. Dit wil zeggen dat alle managementsysteemnormen uitgaan van eenzelfde kern (‘operating system’) van een organisatie, waarin vervolgens onderwerp- en sector-specifieke normen als modules kunnen worden ingeplugd (zie figuur 1).

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
De eerste normen (waaronder de ISO 22301 Business continuity management) die volgens de HLS zijn opgesteld, zijn een feit. Gaandeweg zullen de komende jaren alle andere ISO- managementsysteemnormen volgen. Hiermee behoren ingewikkelde kruisreferentietabellen hopelijk tot het verleden en zal implementatie van geïntegreerde systemen in de ‘normale’ bedrijfsvoering waarschijnlijk eenvoudiger gaan verlopen. De grootste impact van de HLS komt natuurlijk als deze onderdeel wordt van de meest toegepaste managementsysteemnormen (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001). De herziening van de ISO 9001 en 14001 loopt inmiddels al. Daarnaast wordt de OHSAS 18001 in de komende jaren omgezet naar een ISO-norm. Dit betekent dat gebruikers van deze ‘KAM-normen’ vanaf het jaar 2015 te maken gaan krijgen met de nieuwe structuur.

TOP helpt u graag verder!
Wilt u weten wat de HLS voor uw organisatie gaat betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

HLS: Hét model van de toekomst!

Figuur 1: Plug-in model voor managementsystemen (Bron NEN)