Handboek CO2-Prestatieladder Versie 2.1 gepublicieerd

Op 18 juli 2012 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het Handboek CO2-Prestatieladder Versie 2.1 op haar website gepubliceerd. De publicatie komt nadat de Raad van Accreditatie versie 2.1 van het handboek heeft geaccepteerd.

De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie bestaan onder meer uit het verduidelijken van de status van de bijlagen, het herschrijven van Hoofdstuk 5, het toevoegen van een bijlage over de steekproefgrootte en de toelichting van bepaalde eisen in Bijlage D. Aan de auditchecklijsten is inhoudelijk niets veranderd.

Alle wijzigingen die zijn doorgevoerd tussen de versie 2.0 van 23 juni 2011 en de Handboek CO2-Prestatieladder versie 2.1 van 18 juli 2012, zijn terug te vinden in de Wijzigingenlijst.

Overgangsregeling
Een jaarlijkse ladderbeoordeling van bedrijven met een CO2-bewust Certificaat 2.0 gaat op basis van het Handboek CO2-Prestatieladder 2.1. Alleen ProRail accepteert alle certificaten. Versie 2.1 wordt verplicht bij de herbeoordeling. Rijkswaterstaat hanteert uitsluitend versie 2.0 en 2.1 als bewijsmiddel voor EMVI-eisen.

Dienstverlening
Top Management Consultants begeleidt bedrijven bij het toetreden tot de CO2-Prestatieladder op ieder gewenst niveau. Hierbij vinden wij vooral de praktische vertaalslag belangrijk: ‘Hoe passen de laddereisen binnen de eigen bedrijfsvoering’.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld met een inventarisatie van de CO2 emissies, reductiemogelijkheden en milieudoelstellingen. Dit plan van aanpak zal leiden tot een CO2-bewustere bedrijfsvoering, met een reductie van de CO2 emissies.
Samen bekijken we hoe dit zo optimaal mogelijk kan worden opgenomen in de bestaande managementsystemen.

Wilt u meer weten over versie 2.1 van het handboek of over de dienstverlening die wij u kunnen bieden? Neem dan gerust contact met ons op voor nadere informatie.