De Veiligheid bij grote bouwprojecten is zorgwekkend

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een beroep gedaan op de brancheorganisatie Bouwend Nederland om met een actieplan het initiatief te nemen om te zorgen dat de taken tussen de uitvoerende partijen in een bouwproces beter worden toebedeeld. De brancheorganisatie moet daarbij ook zorgen dat bedrijven die niet bij Bouwend Nederland zijn aangesloten deelnemen aan dit verbeterproces.

Op grote bouwprojecten heb je vaak te maken met joint ventures en met complexe organisatiestructuren, waarin verschillende veiligheidsculturen bijeen zijn gebracht. Politieke belangen en machtsverhoudingen spelen op dit soort projecten een belangrijke rol bij het toepasbaar verklaren van het veiligheidsbeleid. Hierdoor is vaak onduidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheidsmaatregelen en de borging hiervan. Naarmate je verder in de keten richting de individuele projectmedewerker komt, wordt deze verantwoordelijkheid steeds onduidelijker. Terwijl dergelijke veiligheidssystemen juist zijn bedoeld om de individuele medewerkers, die de meeste risico’s lopen op een project, te beschermen.

80 20 ongevallen

In de praktijk blijkt echter vaak dat de meeste nadruk wordt gelegd op de technische veiligheidsaspecten en het voldoen aan veiligheidsnormen, zoals VCA. Waar het echter vaak aan ontbreekt is een duidelijke visie op wat veiligheid in de praktijk betekent voor het project.
Zo wordt er nog onvoldoende gestuurd op leiderschap en veiligheidsbewustzijn, wat uiteindelijk onveilig gedrag in de hand werkt.

TOP heeft een duidelijke visie als het gaat om het in kaart brengen van de veiligheidscultuur in het bedrijf en het opzetten en uitrollen van veiligheidsbewustzijnsprogramma’s.
Indien u hierover meer wilt weten, gaan wij hierover met plezier het gesprek met u aan. Neem contact met ons op.