Bent u al bekend met het Biofouling Plan?

Recent zijn de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) overeengekomen om de overdracht van invasieve aquatische soorten door scheepvaart te minimaliseren. Hiervoor is het “International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments”, 2004 (BMW-Convention) aangenomen.

Hoewel er nog geen wettelijke verplichting geldt, is het te verwachten dat sommige landen het zullen implementeren in hun nationale wetgeving. De aandacht voor het minimaliseren van biofouling stijgt aanzienlijk binnen de IMO.

Wat is biofouling

Biofouling is de accumulatie van micro-organismen, planten, algen, of dieren op natte oppervlakken. Alle schepen hebben een zekere mate van biofouling, zelfs schepen die recent zijn schoongemaakt. Studies hebben aangetoond dat de biofouling al begint binnen de eerste paar uren na tewaterlating van een schip.

De biofouling op een schip wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals ontwerp en bouw, specifieke operationele aspecten, handelsroute, onderhouds-geschiedenis, etc.

Hoe kunt u voldoen aan het verdrag?

Om aan de eisen van het verdrag te kunnen voldoen is registratie van de factoren die biofouling kunnen beïnvloeden nodig. Een gedegen registratie is cruciaal voor het succes van een goed biofouling programma. Registreren is nodig, waarbij het belangrijk is de organisatie van de rederij hierop in te richten. Het is dan ook zinvol een Biofouling Management Plan op te stellen.

TOP kan u ondersteunen!

In de afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van specifiek vereiste maritieme handboeken. Denk hierbij o.a. aan een Ballast Water Manual,  Potable Water Manual en SOPEP Manual. Het nieuwe Biofouling Management Plan is een logische  aanvulling op onze dienstverlening.

Neem contact op voor meer informatie.