Beloning voor veilig werken middels Veiligheidsladder van ProRail

Hoe veiliger, hoe meer kans op werk

Hoe veiliger bedrijven werken, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht van ProRail. Veiligheid op en rond het spoor is voor ProRail bijzonder belangrijk. ProRail wil veilig werken hierom stimuleren.

Dieter van Delft, projectmanager bij ProRail: “Bedrijven die echt werk maken van bewust veilig werken kunnen zich onderscheiden van de concurrent. Hoewel het Nederlandse spoor tot de top wat betreft veiligheid behoort, moet en kan het altijd nog beter”.

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een nieuwe methode waarmee veilig werken door
leveranciers van ProRail kan worden bevorderd. Per 1 januari 2013 maakt ‘veilig werken’ onderdeel uit van de beoordeling bij aanbestedingen. De
veiligheidsladder heeft vijf niveaus. Bedrijven kunnen zelf bepalen op welk
niveau van de ladder zij zich bevinden en dat door een certificeerder laten
bevestigen door middel van een audit.

Hoe beter een bedrijf bewust veilig werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Bedrijven kunnen zich nu al voorbereiden op de veiligheidsladder. Alle spoorbouwers moeten straks in ieder geval op het onderste niveau van de ladder uitkomen.

De veiligheidsladder is qua opzet vergelijkbaar met de CO2 prestatieladder. Een
instrument dat inmiddels breed wordt toegepast in de bouwsector.

Gunningsvoordeel met de veiligheidsladder

Het ‘gunningsvoordeel’ dat een bedrijf kan behalen is afhankelijk van het niveau waarop een bedrijf zich bevindt. Het voordeel kan oplopen tot een (fictieve) korting van 10 procent op de inschrijfprijs. Hierdoor maakt een veilig
bewustere spoorbouwer meer kans op werk. Een certificerende instelling moet
het niveau ven het bedrijf vaststellen.

Ook is het op termijn mogelijk dat de veiligheidsladder gebruikt zal worden als
minimumeis: alleen wie een bepaald niveau heeft bereikt, kan deelnemen aan de aanbestedingen en erkenningsregeling van ProRail.

Principe van de veiligheidsladder

In tegenstelling tot veel andere normen is de veiligheidsladder met name
gericht op de veiligheids cultuur van een organisatie. Hierdoor ligt de focus
meer op gedrag en houding dan op het bijbehorende managementsysteem. Bij de ladder is gebruik gemaakt van principes van Hearts and Minds