Actieve SHE-Q training

In de werkvelden die wij ondersteunen zijn afspraken, regels, procedures en protocollen van groot belang. Daar hoort de juiste kennis en het juiste inzicht bij.

Het is daarom ook van groot belang om kennis en inzicht te integreren. Niet alleen onze hersencellen, maar elke cel in ons lichaam moet doordrenkt raken van de belangen die in het spel zijn. Pas dan komt het hogere doel, “waar doen wij dit eigenlijk allemaal voor” scherp op het netvlies. Het is een kunst om de kennis te verankeren zodat we uiteindelijk over echt competente medewerkers beschikken.

Met onze wortels diep verankerd in de maritieme wereld heeft TOP een unieke training ontwikkeld die zorg draagt voor het verwerven en integreren van SHE-Q issues. Een training die aansluit bij de nautische achtergrond van veel van onze opdrachtgevers. In deze training wordt het zeilen op traditionele zeilschepen ingezet als een ervaringsgerichte leeromgeving. Een leeromgeving die engagement oproept; het gaat ergens over! Deelnemers aan deze training komen voor vragen te staan als: Hoe kunnen wij als team zorgen dat het schip onder zeil komt? Wat is ons doel? Weten we koers te houden? En hoe kunnen we manoeuvreren in deze voortdurend veranderende omgeving?

Dit alles natuurlijk onder toezicht van een professionele bemanning die weet wanneer zij de touwtjes uit handen kunnen geven en tevens niet aarzelt in te grijpen als dit van belang is. De TOP trainer weet de opgedane ervaringen te vertalen naar werk gerelateerde SHE-Q leerdoelen. Zo leggen we gedurende de training een koppeling tussen instrumenten als Risk Assessments, Taak Risico Analyses. Door het toepassen hiervan worden de systemen getest maar zitten de belangrijkste lessen in leiderschap, communicatie en gedrag.

Actieve SHEQ training