BRL 9320 – Besluit bodemkwaliteit

Alle asfaltproducenten die zijn aangesloten bij TOP Management Consultants (voorheen NCOB) zijn gecertificeerd middels de BRL 9320. Dit certificaat is door het ministerie IenW erkend als ‘Erkende Kwaliteitsverklaring’ in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor alle specifieke informatie zoals de ‘OPWA’, procedures i.h.k.v. BRL 9320 en downloads in het kader van de CROW-210, verwijzen we u naar de download-pagina  NCOB, rechts bovenaan op deze pagina of klik hier.

De methodiek van certificatie is kort gezegd gestoeld op een tweedelig principe:
– de productie dient ‘beheerst’ plaats te vinden (eisen aan processen, opleiding, registraties, etc.);
– de receptuur en daarmee de gebruikte samenstellende bouwstoffen dienen binnen de grenzen van de ‘Omschrijving Productgroep Warm Asfalt’ te vallen.

De ‘Omschrijving Productgroep Warm Asfalt’ (kortweg ‘OPWA’) is een afbakening van het product asfalt op basis van:
– Productiemethode (methode dient te voldoen aan bijlage I van het onderdeel ‘Asfaltverharding’ uit de RAW).
Milieu hygiënische samenstelling conform het Besluit bodemkwaliteit.

Producenten die zich hebben aangesloten bij het Centraal Gegevensbestand Warm Asfalt van de NCOB, zijn in bezit van deze Productgroep omschrijving. Op de downloadpagina kunt u te allen tijde zien welke ‘OPWA’ er momenteel van kracht is en kunt u deze te allen tijde downloaden.

Toevoegen van nieuwe bouwstof?
Wenst u een samenstellende bouwstof te gebruiken die niet op de OPWA voorkomt, of waarvan de toegestane hoeveelheid (%IN) niet toereikend is voor uw gewenste dosering? Mail dan in een zo vroeg mogelijk stadium ons de relevante informatie. Wij nemen contact met u op over de mogelijkheden. In gunstige gevallen kan de bouwstof direct opgenomen worden en in andere gevallen kan het mogelijk zijn dat er eerste een milieu hygiënisch onderzoek conform de BRL 9320 uitgevoerd moet worden. Houdt hierbij rekening met een analysetijd van zo’n 5 weken tot 4 maanden!

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Tanja Snel op tel. nr. 010 – 820 98 68 of 06 302 524 12. U kunt natuurlijk ook mailen.