NCOB

BRL 9320
Asfaltproducenten zijn gebonden aan het toepassen van goedgekeurde samenstellende bouwstoffen voor de productie van asfalt. Hiertoe is door NCOB een dynamische lijst samengesteld van toe te passen bouwstoffen (OPWA = Omschrijving Productgroep Warm Asfalt). Hier kunt u de laatste versie van deze OPWA downloaden, het gebruik van deze lijst is echter voorbehouden aan de bij NCOB aangesloten deelnemers.

BRL 9320 beschrijft in Bijlage C.5 de eisen waaraan een centrale organisatie (= clusterorganisatie) moet voldoen. Hiertoe heeft NCOB o.a. procedures opgesteld welke hier (als ZIP-bestand) zijn te downloaden.

 

CROW 210
CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’, versie juni 2015, beschrijft hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het verwijderen van asfaltconstructies moeten beoordelen of vrijkomend asfalt teerhoudend of teervrij is. Dit is in duidelijke stappen en protocollen weergegeven. NCOB heeft e.e.a. samengevat in 2 eenvoudige formulieren.